Architektonické a projekční služby

▪ 
individuální návrhy obytných, občanských, polyfunkčních a průmyslových staveb
▪ 
návrhy rekonstrukcí stávajících objektů
▪ 
návrhy bytových i komerčních interiérů
▪ 
vypracování kompletní projektové dokumentace pro všechny fáze stavebního procesu
▪ 
provádění autorského dozoru
▪ 
vizualizace staveb

Ostatní služby

▪ 
zastoupení investora při jednání se stavebním úřadem a dotčenými orgány veřejné správy
▪ 
spolupráce při výběru dodavatele stavby
▪ 
konzultační činnost