Školicí středisko pivovaru Svijany – Drhleny

(architektonická studie 2011)

V příjemném prostředí Českého ráje se nachází rekreační areál, kde má plánovaným odstraněním dosluhujícího společenského objektu vzniknout prostor pro výstavbu nové reprezentativní budovy. Ta má sloužit pro účely školení zaměstnanců firmy s přidruženým restauračním provozem a zajistit tak celoroční vytíženost areálu.