Rekonstrukce stodoly – Sembratec

(studie 2011 – zpracováno ve spolupráci s Ing. Irenou Chudobovou Mastnou)

Investor za námi přišel se záměrem na přestavbu původní stodoly na rodinný dům. Neudržovaný a pomalu chátrající objekt z počátku 20. století se nachází na okraji vesnice Sembratec v tradiční venkovské zástavbě. V návrhu jsme se snažili respektovat kvalitní architektonické prostředí a pokusili se maximálně využít dochovaných architektonických prvků na fasádě. Výsledkem je dům, který nenásilně zapadá do stávající zástavby, aniž by jakkoliv poukazoval na moderně řešený interiér.