Obytná kancelář – Horní Počernice

(studie 2009-2010)

Návrh malé elegantní kanceláře nabízející majiteli možnost občasného přespání čerpá sílu z otevřenosti místnosti do exteriéru.

Přestože se jedná o drobnou místnost, právě přítomností velkého okna a balkonu prostor opticky nabývá nové dimenze. Toho se návrh snaží využít. Zeleň navržená před i za rovinou okna tuto bariéru potlačuje, čímž se oba prostory – vnější i vnitřní – propojují.