Filosofie

Člověk je od narození formován prostředím, ve kterém vyrůstá. Architektura takové prostředí vytváří, a stává se tak nedílnou součástí života a názoru každého jedince.

Snahou tohoto ateliéru je při plné spolupráci s klientem produkovat takovou architekturu, která by měla pozitivní vliv na život a lidi, kteří s ní přicházejí do styku ať už každý den nebo jen na krátkou chvíli.

Strategie

▪ 
vytváření kvalitní soudobé architektury podporující trvale udržitelný rozvoj
▪ 
snaha o vývoj návrhu od studie až po detail, včetně kontroly jeho provedení na stavbě
▪ 
minimalizace energetických nároků jak na provedení, tak i na provoz stavby již ve fázi koncepčního návrhu
▪ 
využívání regionálních, přírodních a pokud možno obnovitelných stavebních materiálů
▪ 
používání technologií šetrných k přírodě
▪ 
respekt ke kontextu, měřítku a duchu místa
▪ 
propojování architektury a přírody